INTREBARI FRECVENTE

      1) Cine poate conduce contabilitarea la SNC/SRL/SA/SCA/SCA

     Conform Legii 82/1991:

  •  art.10,  pentru organizarea si conducerea contabilitatii, societatea trebuie sa aiba angajat minim un salariat cu studii superioare economice pe functia de Director Economic sau Contabil Sef, SAU , contract de prestari servicii cu persoane fizice sau juridice autorizate CECCAR.
  • art.41 alin. 9 si art.42 alin.1 amenda pentru nerespectarea obligatiei de organizarea activitatii de contabilitate conform art.10 este de la 1.000 la 10.000 lei

Deci, daca nu avetii un salariat pe postul de Contabil Sef / Director Economic sau un contract de prestari servicii cu o persoana autorizata CECCAR  sunteti pasibili de amenda.

 

        2) Cine poate conduce contabilitarea la PFA/I.I. /I.F.

          Spre deosebire de Societatile Comerciale, Persoanele Fizice (PFA, I.I., I.F.) pot organiza contabilitatea prin titularii acestora.                                 Deci, PFA-urile, I.I.-urile si I.F. -urile NU au obligatia sa angajeze un contabil sau sa incheie un contract de prestari servicii cu o persoana autorizata CECCAR!   Insa, AU OBLIGATIA SA ORGANIZEZE CONTABILITATEA!

        3) Cum se poate organiza activitatea de SSM?

      - Prin asumarea raspunderii de catre Administratorul firmei daca:

  • isi desfasoara efectiv activitatea in unitate;
  • activitatile desfasurate de firma nu sunt cu risc ridicat (cele enumerate in Anexa 5 din Normele de aplicare a L 319/2006)
  • a absolvit un curs SSM de minim 40 de ore;
  • firma are maxim9 salariati

      - Prin desemnarea unuia sau mai multi lucratori desemnati, care indeplinesc conditiile

  • este angajat cu norma intreaga;
  • a absolvit un curs SSM de minim 80 de ore

      - Prin constituirea unui Serviciu Intern

      - Prin contractarea unui Serviciu Extern Abilitat pentru servicii de securitate si sanatate in munca.

        4) Ce pateste un Administrator daca nu organizeaza activitatea SSM?

    Sa plecam de la ipoteza ca un angajator nu le face instructajul de protectia muncii(securitatea muncii )angajatilor sai. Ce se petrece in cazul unui accident de munca sau intoxicatie acuta profesionala? Conform art. 13 din Legea sanatatii si securitatii muncii nr. 319/2006, punctul h), angajatorul este obligat sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare. Altfel el savarseste o contraventie care se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei noi, conform aceleiasi legi.  

     La capitolul infractiuni din aceeasi lege, se mentioneaza urmatoarele: Art. 37. -(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda. (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebite, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. (3) Fapta prevazuta la alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevazuta la alin. (2) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

     Iata cum prin lipsa acordarii unui minim de mijloace si timp, angajatorul nu-si "asigura spatele", adica este expus, in cazul unui accident de munca sau intoxicatii profesionale. Si mai neplacut este, la urma urmei, faptul ca se poate ajunge la privare de libertate.Deoarece managementul securitatii muncii face parte integranta din strategia de conducere si organizare a fiecarei societati, recomandam tuturor angajatorilor sa-si indeplineasca obligatiilor care le revin, prin asigurarea serviciilor de prevenire si protectie in domenul sanatatii si securitatii muncii ,in cadrul societatii, care se poate asigura atat prin servicii interne, cat si prin servicii externalizate. Asadar,in conditiile economiei de piata, fiecare angajator poate gasi modalitatea cea mai avantajoasa economic, din punctul sau de vedere, daca el cu adevarat doreste sa economiseasca timp si bani.